Industrikyla

Vi har kunnandet och resurserna att projektera och genomföra stora kyl, frys och värmeåtervinningsanläggningar. Vi har många objekt att referera till.

Kontakta oss så kan vi ge dig exempel på genomförda projekt med speciella krav och önskemål.