Kyl- och fryslager

Vi projekterar och installerar större kyl- och fryslager efter önskemål. Aggregat med NH3 eller CO2 för bästa verkningsgrad och livslängd. Värmeåtervinning för uppvärmning av fastigheten samt varmvattenproduktion.

Överordnat styrsystem för reglering och övervakning med möjlighet till uppkoppling på distans.