Processkyla

Vi har kunnandet och resurserna att projektera och leverera stora kyl-, frys- och värmeåtervinningsanläggningar. Oavsett storlek på fastighet eller hur det specifika behovet ser ut kan vi ta fram system som passar våra kunders behov och som vi vet fungerar väl.

Vi har goda erfarenheter från levererade system till industrier, varulager, hotell och varuhus.