Bra service är god ekonomi

Kylanläggningen ni har i er verksamhet skall ge ett bra arbetsklimat en lång tid framöver.

Som alla tekniska installationer/maskiner kräver den ett visst underhåll för att må bra, ge bästa ekonomiska drift och minska de oplanerade driftstoppen.

Våra servicetekniker har genom ständig vidareutbildning hög teknisk kompetens inom kyla.

Detta gör att vi kan se till så att just din anläggning får de bästa förutsättningarna till ett långt och bekymmersfritt liv.

Om något oförutsett inträffar finns vi snabbt på plats, för att på så sätt minimera tiden mellan fel och åtgärd. Snabb och säker drift är ett av våra motton.

För att kunna hjälpa er med underhållet och hålla kontakt med myndigheter, så har vi möjlighet att erbjuda er serviceavtal som innebär att ni slipper tänka på följande:

  • Förebyggande underhåll av anläggningen för att hålla hög teknisk status.
  • Årlig återkommande läcksökning och kontroll av kylmaskiner.
  • Journalföring och sammanställning av årsrapporter.
  • Kontakt med myndigheter vid eventuella oklarheter.
  • Snabb och säker service vid uppkomna fel på anläggningen.

Efter överenskommelse bestäms vilken teknisk utrustning som skall ingå i ert serviceavtal, samt om det finns några avvikande önskemål. Intervallet mellan besöken för det planerade underhållet anpassas till just er anläggning.