Energioptimering

Vi utför energianalys på alla typer av kyl-/värmeapplikationer, allt ifrån mindre kyl-/frysrum och värmepumpar till större industri kylanläggningar.

Genom inkoppling av extern mätutrustning, för loggning och mätning av systemet, används reella värden för beräkningar och analys. Alla system och aggregat arbetar med olika villkor och förutsättningar.

Med användning av faktiska värden tagna på plats minskar risken för felaktiga beräkningar och slutsatser avsevärt.

Resultatet av mätningar, beräkningar och analys presenteras med förslag på energibesparande åtgärder. I många fall krävs enbart mindre justeringar i driften för att minska energiförbrukningen.

För aggregat med många drifttimmar per år kan det innebära relativt stora besparingar.