• Klimat för varor och människor

  Vi har sedan mer än 60 år vuxit oss starka på våra tre grundläggande verksamheter: Kyl-och frysutrustningar, Luftkonditionering och värmepumpar, Specialapplikationer.

  Klimat för varor och människor
 • Klimat för varor och människor

  Vi har sedan mer än 60 år vuxit oss starka på våra tre grundläggande verksamheter: Kyl-och frysutrustningar, Luftkonditionering och värmepumpar, Specialapplikationer.

  Klimat för varor och människor
 • Klimat för varor och människor

  Vi har sedan mer än 60 år vuxit oss starka på våra tre grundläggande verksamheter: Kyl-och frysutrustningar, Luftkonditionering och värmepumpar, Specialapplikationer.

  Klimat för varor och människor
 • Klimat för varor och människor

  Vi har sedan mer än 60 år vuxit oss starka på våra tre grundläggande verksamheter: Kyl-och frysutrustningar, Luftkonditionering och värmepumpar, Specialapplikationer.

  Klimat för varor och människor

Vi är så stora att vi har tid även för de små

Vi har sedan mer än 60 år vuxit oss starka på våra tre grundläggande verksamheter: Kyl- och frysutrustningar, Luftkonditioneringsanläggningar och Specialapplikationer.

Vi är sedan många år marknadsledare på de flesta av dessa områden med projekt igång över hela Sverige.

2021 bildade vi Nordic Climate Group – Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar! Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har vi tillsammans med andra kylföretag slagit oss samman med en strategisk partner.

Mitt i alla dessa framgångar ser vi det som viktigt att också kunna jobba fram spännande och intressanta lösningar i den lilla skalan. Ofta är det där de nya produkter utvecklas som sedan bygger vår framtid.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt OHSAS 18001 och står redo att klara av alla de krav som miljömedvetna producenter och konsumenter ställer på oss. Våra tekniker har givetvis de certifieringar och utbildningar som krävs för arbetet.